Anne Stryhn - Det skabende sprog
PRISER

Priser for jobansøgninger og CV:

Prisgruppe I
Ansøgninger til stillinger uden personaleledelse.
  • Jobansøgning: kr. 1.675,-
  • CV: kr. 675,- pr. side A4
Prisgruppe II
Ansøgninger til stillinger med personaleledelse (typisk på direktør-/ chef-niveau).
  • Jobansøgning: kr. 1.975,-
  • CV: kr. 675,- pr. side A4

       _________________________________________________                

Pris for individuel coaching (sparring/rådgivning):

  • Kr. 750,- pr. time
BETALING
 
Du kan betale kontant eller via bankoverførsel.

Bank: Reg.nr. 9029 konto-nr. 6500657160

Betalingen skal dog være modtaget, inden jeg fremsender den færdige ansøgning.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Himmelev Sognevej 20,        4000 Roskilde       Tlf.: 4632 6050       as@annestryhn.dk